Polityka Prywatności

Centrum Promocji Wellness będące administratorem www.akademia.interwellness.pl z siedzibą w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, każdego klienta Centrum Promocji Wellness i użytkownika serwisów oraz biuletynów i infolini należących do Centrum Promocji Wellness. Aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.akademia.interwellness.pl/kontakt/polityka_prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Centrum Promocji Wellness nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników swoich serwisów i infolini.

W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Centrum Promocji Wellness.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Centrum Promocji Wellness można zostać poproszonym o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu oraz obsługi klienta

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się, złożenie zamówienia, korzytanie z bezpłatnych infolini lub przeprowadzenie konsultacji dietetyczno – żywieniowych.

Subskrypcja bezpłatnych biuletynów i infolini

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów i infolini należących do Centrum Promocji Wellness wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi biuletyn lub infolinie. Imię pozwala Centrum Promocji Wellnes zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości

Centrum Promocji wellness zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Centrum Promocji Wellness rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Centrum Promocji Wellnes. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Centrum Promocji Wellnes

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Centrum Promocji Wellness nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz otrzymanych w trakcie telefonicznych konsultacji żywieniowo-dietetycznych

Cookies (Ciasteczka)

Serwisy internetowe należący do Centrum Promocji Wellnes wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Dodaj komentarz